Udsætningsdirektiv

Udsætningsdirektiv
EU's udsætningsdirektiv (dir. 2001/18/EF) angiver reglerne for miljø- og sundhedsgodkendelse af gensplejsede produkter til salg (markedsføringstilladelse). Reglerne dækker også for forsøg med udsætning af gensplejsede organismer. Reglerne omfatter kun levende gensplejsede organismer og er indført i den danske lov om miljø og genteknologi.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”